Jan Dorrekenskade-Oost 56, Waddinxveen, Nederland

Overview

Iedere Nederlander behoort de wet te kennen, maar als ik u nu vraag om artikel 1 van onze grondwet op te dreunen, lukt u dat dan ook? Het grootste probleem is dat onze wetgeving aan verandering onderhevig is en dat het veel tijd vergt om die veranderingen te volgen.

Per 1 januari 2019 is de wetgeving op energiegebied verrijkt met een informatieplicht energiebesparing. Deze wijziging heeft gevolgen voor 170.000 bedrijven in Nederland. Het niet tijdig voldoen aan de informatieplicht resulteert in een boete, en dat is zonde van de ergernis en het geld.

Op deze pagina, handig omdat u met de linken naar de RVO site gelijk door kan klikken, neem ik u in sneltreinvaart even mee in het landschap van wetgeving op energiegebied.

Energie-audit EED
Heeft u een onderneming met meer dan 250 fte (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer ÉN een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen (inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen)? Dan is de energie-audit mogelijk op u van toepassing.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed/energie-audit-eed

Energiebesparingsplicht

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) die vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer/energiebesparingsplicht

Informatieplicht
Valt uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht? Dan moet u in 2019 voldoen aan de informatieplicht. U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 aan uw bevoegd gezag welke energiebesparende maatregelen u heeft getroffen. Voor de rapportage stelt RVO.nl begin 2019 eLoket open.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/wet-milieubeheer

Energielabel utiliteitsbouw verplicht
Bij verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen is sinds 1 januari 2008 een geldig energielabel verplicht.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/bestaande-bouw/energielabel-utiliteitsgebouwen

Energielabel C kantoren
Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/energielabel-c-kantoren

Subsidies & financiering
Zoekt u een subsidie of financieringsregeling? In deze subsidiewijzer vindt u alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen?f%5B0%5D=onderwerpen%3A3561

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/isde-aanvragen/isde-zakelijke-gebruikers

Adviezen
– Op dit moment heeft u de tijd tot 30 juni 2019 om aan de meldingsplicht te voldoen. Voor 170.000 bedrijven zijn niet voldoende adviseurs beschikbaar. Start dus tijdig.
– Met het energielabel utiliteitsbouw wordt, om de vier jaar, het voldoen aan de meldingsplicht eenvoudiger. Het label heeft een geldigheid van tien jaar en kan dus drie keer gebruikt worden.
– Heeft u een holding met een apart handelsdeel en een vastgoeddeel en is er een huurcontract dan is een energielabel verplicht.
– Stel een energiebeleidsverklaring op, waarmee u aantoont dat uw bedrijf wil voldoen aan wetgeving en uw personeel een handvat geeft om beslissingen op energiegebied te nemen.
– Indien u behoefte heeft aan ondersteuning voor meldingsplicht en of energielabel neem dan contact op.

Praktisch Energiemanagement
Het opzetten en uitvoeren van Praktisch energiemanagement met oog voor al het Laag Hangend Fruit is het uitgangspunt van dit adviesbureau. De ISO 50001 norm voor energiemanagement is de basis voor alle activiteiten.

Laag Hangend Fruit
Laaghangend fruit, dit zijn besparingen die minimale investering vergen, maar bij uitvoering grote besparingen geven. In een jaar zitten 8760 uren, waarvan kantoren en schoolgebouwen met een dag opening 2340 en bij een avondopenstelling 3600 uren in gebruik zijn. Het gebouw is dan 6420 of 5160 uur gesloten. Een besparing van 1 kilowatt, buiten de bedrijfstijden, geeft over het hele jaar een besparing van 6420 of 5160 kWh. Een besparing waar meestal geen of geringe investeringen voor benodigd zijn en waarvan de gebruiker totaal geen hinder ervaart. Het Laag Hangend Fruit!

A.P.F. de Jong
Mobiel: 06-453 471 82
Email: [email protected]

Map
Add Review

Add a Review

Your Rating for this listing:

 

Listing Owner

Rob Kooiman

Listing Owner

Total Submissions: 6